Кој вели дека жените не можат да возат добро

Всушност жените се познати како посовесни возачи од мажите.