Кога јагнињата ќе се сретнат со своите мајки

Еве како децата кои одат во забавиште беа сведоци на моментот кога јагнињата се сретнаа со своите мајки.