Како странците во Турција ги поминуваат деновите на корона?

Како странците во Турција ги поминуваат деновите на корона?