Еве ова е лагата на ирачкиот премиер Ибади за кампот Башика