Граѓаните во целава земја продолжуваат со „дежурството за демократија“

Граѓаните во целава земја продолжуваат со „дежурството за демократија“