Џамијата Аја Софија повторно отворена за верски обред (клањање намаз)