Досието Риза Сараф без дискусија е заговор против Турција

Досието Риза Сараф без дискусија е заговор против Турција.

Нема правна валидност.

Повеќе од јасно е дека, Фетулахистичко терористичката организација ФЕТО,

тоа што не успеа да го направи во процесот познат како 17 декември,

користејќи ги судските органи да изврши правен удар,

сега го прави користејќи ги американските судски органи,

тоа значи пак да се разгледа во Америка во спрегата ФЕТО-САД.