Безбедната зона на северот на Сирија е формирана, што сега следува?