Атласот на Турција: Денизли

Градот Денизли се наоѓа во Егејската област, во западниот дел на Турција.

Познат е по величествените бели травертени составени од водите кои што содржат калциум оксид кој што доаѓа од јужните падини на планината Чалдаги и им презентираат извонредни убавини на посетителите...

Денизли е познат и по голем број други културно-историски знаменитости и убавини како петелот, симбол на градот познат по непрекинатото и долго кукуригање, античкиот град Хиераполис, Џамијата Јазир Хаџи Омер Ага, Кањонот Кисик, античкиот град Лаодикеиа Храмот на Аполон и уште многу други.