76 години од прогонот на кримските Татари (18 Мај 1944)

Прогонот на кримските Татари претставува организирана насилна депортација на 18 мај 1944 година од страна на тогашните советски власти (во времето на Сталин).