482-та годишнина од Победата на Поморската битка кај Превеза

482-та годишнина од Победата на Поморската битка кај Превеза.