Значајни разговори од функционерите на САД во Либија

Либискиот министер за внатрешни работи Фетхи Башага, се состана со некои функционери на САД со кои разговараа за прашања на безбедносната соработка помеѓу двете земји. Беше истакнато дека на состанокот беше разговарано за реформските обиди во врска со безбедноста на Либија. Беше нагласено дека со функционерите на САД беше направена проценка и на прашањето на соработката за исчистување на поставените стапици со мини од страна на милицајците лојални на пучистот Хафтар.