Во Стразбур, Франција се одржа митинг „Проколнување на тероризмот, покана за демократија“