Во италијанскиот туристички град Венеција за влакно избегната голема катастрофа