Видео симулација на бројот на смртните случаи од пандемијата на Ковид-19 во светот