(ВИДЕО) Силите на опозицијата во Сирија напредува кон Дера

Силите на опозицијата во Сирија напредува кон Дера.