(ВИДЕО) Објавена заедничка декларација на учесниците на Берлинската конференција

Објавена заедничка декларација на учесниците на Берлинската конференција (титлуван превод)