(ВИДЕО) Неизбежна несреќа

Скалилата ги стави врз маса, поради што несреќата беше неизбежна.

Едно лице во САД кое сакаше да ги исчисти олуците на кровот на куќата, за да се искачи погоре, скалилата ги стави на маса.

Згора на тоа истото лице скалилата ги стави врз две маси.