(Видео) Интервенцијата на француската полиција врз маршот на Турците

 

Интервенцијата на француската полиција врз маршот на Турците