(Видео) И новинарите цел на нападите на ерменскаката војска врз невините цивили

И новинарите цел на нападите на ерменскаката војска врз невините цивили