(ВИДЕО) Диско на мобилни телефони

Ете како 2 илјади рециклирани мобилни телефони заковани на ѕидот на една просторија во Варшава ја осветлуваат просторијата.