(ВИДЕО) Демонстрација на приврзаниците на режимот во Иран

Демонстрација на приврзаниците на режимот во Иран