(ВИДЕО) Борба со огнот

Индусите кои ивеат во Индонезија, пред 8 март, Денот на тишината ја одржаа традиционалната манифестација борба со огнот.