Терористичка прослава во Брисел, престолнината на Европа