Странскиот печат нем, глув и слеп пред протестите во Франција