Што се крие во позадината на американската одлука за Ерменците?

Што се крие во позадината на американската одлука за Ерменците?