Самоубиствен напад во Сирте во Либија

Самоубиствен напад во Сирте во Либија