Први Мај,празникот на трудот прославен во целиот свет

Први Мај,празникот на трудот прославен во целиот свет