Протест во САД против насилствата врз муслиманите во Аракан

Во Њујорк во САД беше одржан протест против масакрите и насилствата врз муслиманите во Аракан (Рохинга) во Мјанмар.