Постои забрана на ОН за употреба на воздушната база во Иран за борбените авиони

Постои забрана на ОН за употреба на воздушната база во Иран за борбените авиониabd rusya iran hava üssü tepki