Постепено се отвора затворената кутија на Азија

Мијанмар, земјата која 50 години се управува од страна на армијата поради што важеше за затворена земја, како последица на демократската раздвиженост во последните години, на преден план освен со природните и културно-историски знаменитости и богатства, за жал се појави и со големата сиромаштија.