Покачувањето на тензијата од страна на лидерот на босанските Срби може да поттикне нови конфликти