Османлиската архива во Северна Македонија ги очекува историчарите

Османлиската Империја остави трајни траги на Балканот, меѓутоа тоа не ги спречи дискусиите. 

Во голем број земји во регионот исто како и во Северна Македонија 500 годишното наследство на Империјата повремено некогаш беше негирано (порекнато), а дури понекогаш и се критикуваше. Затоа сега османлиската архива во Северна Македонија ги очекува историчарите.