Нов метод во утврдувањето на Ковид-19

Нов метод во утврдувањето на новиот вид на коронавирудот (Ковид-19).