Нехуманата интервенција на Израел и понатаму трае и покрај силните реакции во светот

Нехуманата интервенција на Израел и понатаму трае и покрај силните реакции во светот.