Либиската Влада ги соопшти своите нови цели: Сирте, Џуфра и нафтените полиња на југот на земјата