Креативноста на луѓето во борбата против Ковид-19

Луѓето ширум светот на различни начини ја покажуваат својата креативност за заштита од коронавирусот (Ковид-19).