Кинезот кој раката ја користи како чекич

Кинезот кој раката ја користи како чекич