Кампот Мориа, вистината за бегалците и мигрантите во Грција