Еврото, заедничката валута на Европа наполни 20 години

Ставањето во оптек на еврото во 2001 година, пред 20 години, ја означува најголемата промена на валута во историјата.