Европа треба да биде спремна за полоши денови во борбата против коронавирусот

Европа треба да биде спремна за полоши денови во борбата против коронавирусот