Европа не сака да реагира на хуманитарната криза во Авганистан

 

Европа не сака да реагира на хуманитарната криза во Авганистан