Ерменија не може да се спротивстави на напредувањето на азербејџанската војска

Ерменија не може да се спротивстави на напредувањето на азербејџанската војска