Екстремниот десничар Земур, кандидат за претседател изложен на напад

Екстремниот десничар Земур, кандидат за претседател изложен на напад