Група мигранти безмилосно тепани од страна на грчката крајбрежна стража