Деталите во врска со нападот на џамијата Ал Акса

Деталите во врска со нападот на џамијата Ал Акса