Дали карантинот е муслимански пронајдок?

Дали карантинот е муслимански пронајдок?