Богатите во периодот на пандемијата станаа уште побогати