Азербејџанската армија возвраќа неколкукратно на ерменските напади