Азербејџанската армија воспостави контрола над некои стратешки ридови во Мадагиз кај Агдере

Азербејџанската армија во рамките на операциите за ослободување на своите окупирани територии, воспостави контрола над некои од стратешките ридови во областа Мадагиз во окупираната провинција Агдере.